• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична сторінка

Методична проблема ліцею:

«Формування професійної компетентності здобувачів освіти засобами сучасних технологій навчання»

З метою забезпечення належних умов для організації та проведення методичної роботи у ліцеї є навчально-методичний кабінет.

У методичному кабінеті сконцентровано нормативно – плануючу документацію, методичну, навчальну, наукову і довідкову літературу; створено картотеку передового педагогічного та виробничого досвіду, напрацьовано багато методичних порад щодо планування та підготовки до уроку, організації самоосвіти, тощо.

Методичний кабінет оснащений комп’ютером, принтером, сканером. Для ефективної роботи методичної служби здійснено підключення до мережі Інтернет, що дозволяє працювати з електронною поштою, здійснювати пошук нормативно-правових документів, інформаційних даних, поповнювати інформацією ліцейний веб-сайт , тобто використовувати всі можливості мережі Інтернет.

Діяльність методичного кабінету щороку планується на діагностичній основі, ставляться завдання щодо роботи над вирішенням єдиної методичної проблеми . Така організація роботи на діагностичній основі дає змогу виявити прогалини у роботі з педагогами і водночас визначити сильні сторони майстра виробничого навчання або викладача, накреслити шляхи їх зміцнення і розвитку. Структура методичної роботи включає взаємопов’язані та взаємодіючі елементи, що відповідають меті та завданням, які стоять перед навчальним закладом та втілюються у різних формах, методах і засобах. Форми організації методичної роботи в навчальному закладі досить динамічні. Загалом проводять її в індивідуальній, груповій і масовій формах.

Розроблені методичні рекомендації для педагогічних працівників для підготовки до показових уроків, написання методичних розробок., по впровадженню інноваційних технологій в освітній процес навчального закладу.

Значний практичний ефект дають нетрадиційні форми проведення засідань методичних комісій, педагогічних читань: круглі столи, проблемні семінари, практикуми, тренінги. Тематика і вибір форми роботи визначається за пропозиціями педагогів.

Одним із пріоритетних методичних напрямів у діяльності є робота з молодими спеціалістами.

Основна увага в роботі з малодосвідченими педагогами приділяється організації і методиці проведення уроків. Як показав аналіз анкетування, основні утруднення стосуються структури уроку, вибору оптимальних форм і методів на всіх його етапах.

Методичний кабінет забезпечує методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальноліцейних методичних заходів. На базі методичного кабінету проходять засідання методичних рад, інструктивно – методичні наради, Школа передового педагогічного досвіду, огляди – конкурси виставки методичних напрацювань педагогів..

Отже, методична робота у навчальному закладі спрямована на:

· формування професійної компетентності;

· залучення дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій в освітній процес;

· збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу;

· вироблення інноваційного стилю діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 741

Коментарi